شما 0 محصول
در سبد خرید خود دارید

پيگيری درخواست و خريد

پيگيری (درخواست سفارش خريد)  از يدکی پارتس

-بمنظور پيگيری کليه فعاليتهای انجام شده روی سايت , اعم از درخواست خدماتسفارش کالا  - خريدهای انجام شده و .... , کاربران ميتوانند با انتخاب آيتم پيگيری از منوی ابزار ,  باتوجه به موضوع موردنظر از آخرين وضعيت آن اطلاع يابند.

-قابليت فوق الذکر برای کاربران , از پنل کاربری اختصاصی تعريف شده مربوط به هر کاربر نيز امکانپذير مي باشد.